2010年5月25日火曜日

Niraiの情報5/25minasama, okawari arimasenka?
Nirai no genzaichi ha Vanuatu no hokubu, Maewo tou no asenvari bay (15.23S 168.08E) desu. totemo utukuashii igokochi no yoi tokoro desu.
mae no hakuchi, pentecost tou deha, ooame no naka, land diving wo mimashita. koreha banji-jump no moto ni natta mono de, takai tou no ue kara ashikubi ni turu wo musunnde tobioriru monodesu. moto ha seijin no gishiki deshitaga, genzai ha Pentecost tou no tada hitotu no genkin shuunyuugen desu. shasin ya video de miteha imashitaga, totemo inshouteki desita.
suujitu uchi ni Espiritu Santo tou ni mukai masu. soko deha internet mo dekiruto omoimasu node HP no kongo no yosou mo tatu to omoimasu.
deha mata. Riri on Nirai

 ニライの浅生さんたちから、メールが届きました。バナアツの島で楽しんでいるようです。HPの問題は、ヨット仲間みんなで考えたいですね。せめて、航海日誌は、再開していただきたいですね。

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

この投稿へのリンク:

リンクを作成

<< ホーム